Orły Lajkoniki Lwy Taśmy Zamki Kochać ...  
# Główna
# Aktor
# Reżyser
# Kompozytor
# Artykuły
# Filmowisko

Zagraniczne Nagrody Filmowe
 

POLSKIE NAGRODY FILMOWE : ORŁY

Polskie Nagrody Filmowe
Laureaci 2009-2005'
Laureaci 2004-1999'


POLSKA AKADEMIA FILMOWA


Polska Akademia Filmowa to odpowiednik narodowych akademii filmowych, przyznających takie nagrody jak francuskie Cezary, czeskie Lwy, czy hiszpańskie Goya, a w Europie - Europejska Akademia Filmowa, przyznająca Europejskie Nagrody Filmowe.
Polska Akademia Filmowa grupuje ponad 500 członków, a na jej czele stoi Prezydent, Prezydent Akademii jest wyłaniany przez Kapitułę Polskiej Akademii Filmowej w korespondencyjnym głosowaniu zwykłą większością głosów. Kadencja Prezydenta trwa dwa lata. Od 14 kwietnia 2008, jest nim pani Agnieszka Holland.

Podstawowym celem Akademii jest promocja filmu polskiego poprzez coroczne wyróżnianie osiągnięć twórców i wykonawców w dziedzinie sztuki filmowej, a także wyróżnianie dorobku filmowego.

Członkowie Polskiej Akademii Filmowej w dwuetapowym, tajnym i korespondencyjnym głosowaniu, przeprowadzanym przez PricewaterhouseCoopers, czołową na świecie firmę doradczo-audytorską, wybierają nominowanych i laureatów Polskich Nagród Filmowych Orły.

Polska Akademia Filmowa należy do FAN of Europe (Film Academies Network of Europe), inicjatywy skupiającej narodowe akademie filmowe, mającej na celu promocję europejskiego kina oraz edukację i wspieranie młodych talentów.W 1999 roku po raz pierwszy Orły przyznano w 11 kategoriach. Obecnie nagrody te są przyznawawane w 14 kategoriach (w każdej z nich ogłasza się od 2 do 6 nominacji) :

najlepszy film (przyznawany od 1999 roku)
najlepsza reżyseria (od 1999 roku)
najlepszy scenariusz (od 1999 roku)
najlepsza główna rola męska (od 1999 roku)
najlepsza drugoplanowa rola męska (od 2000 roku)
najlepsza główna rola kobieca (od 1999 roku)
najlepsza drugoplanowa rola kobieca (od 2000 roku)
najlepsze zdjęcia (od 1999 roku)
najlepszy montaż (od 1999 roku)
najlepszy dźwięk (od 1999 roku)
najlepsza scenografia (od 1999 roku)
najlepsze kostiumy (od 2001 roku)
najlepsza muzyka (od 1999 roku)
najlepszy film europejski (od 2005 roku)
najlepszy producent (do 2001 roku)

W czasie gali wręczania Orłów przyznawane są również specjalne nagrody za całokształt twórczości lub inne osiągnięcia:

Orzeł "Za Osiągnięcia Życia" (od 1999 roku)

2009   Jerzy Wójcik
2008   Janusz Morgenstern
2007   Witold Sobociński
2006   Jerzy Hoffman
2005   Jerzy Kawalerowicz
2004   Kazimierz Kutz
2003   Roman Polański
2002   Tadeusz Konwicki
2001   Stanisław Różewicz
2000   Andrzej Wajda
1999   Wojciech Jerzy Has

Orzeł Publiczności

2009   33 sceny z życia, reż. Małgorzata Szumowska
2008   Sztuczki, reż. Andrzej Jakimowski
2007   Jasminum, reż. Jan Jakub Kolski
2006   Komornik, reż. Feliks Falk
2005   Wesele, reż. Wojciech Smarzowski
2004   Zmruż oczy, reż. Andrzej Jakimowski
2003   Edi, reż. Piotr Trzaskalski
2002   Cześć Tereska, reż. Robert Gliński

Odrycie Roku

2009   Elena Leszczyńska − Mała Moskwa
2008   Sonia Bohosiewicz − Rezerwat


NIEZALEŻNA FUNDACJA FILMOWANiezależna Fundacja Filmowa powstała w 1999 roku w celu wspierania twórczości i produkcji filmowej o wysokich walorach artystycznych oraz tworzenia warunków dla rozwoju artystycznego i zawodowego twórców filmowych.
Od początku swojego istnienia Fundacja jest organizatorem Polskich Nagród Filmowych Orły (www.pnf.pl), do której należy ponad 500 filmowców. Członkowie Polskiej Akademii Filmowej w corocznym dwuetapowym, tajnym głosowaniu nadzorowanym przez PricewaterhouseCoopers wyłaniają nominowanych i laureatów Orłów. Polska Akademia Filmowa należy do FAN of Europe (Film Academies Network of Europe), inicjatywy skupiającej narodowe akademie filmowe, mającej na celu promocję europejskiego kina oraz edukację i wspieranie młodych talentów.
W roku 2006 Fundacja rozpoczęła realizację programu ScripTeast (www.scripteast.pl) - corocznego innowacyjnego programu dla doświadczonych scenarzystów, którego zadaniem jest: pomóc autorom z tej części Europy pokonać bariery jakie napotykają, zwiększyć konkurencyjność napisanych już scenariuszy i promować je wsród najlepszych europejskich producentów. Program powstał w oparciu w o najlepsze wzory i pięcioletnie doświadczenia współpracy z Sundance Institute (Roberta Redforda) przy Central European Scriptwriters Lab. Program ScripTeast zyskał szybko uznanie wśród profesjonalistów branży filmowej w Europie i na świecie. Przy realizacji programu Fundacja współpracuje m.in. z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Telewizją Polską, Europejską Akademią Filmową, ACE, Producers Network, Talent Campus. Na zakończenie każdej edycji programu międzynarodowa Rada Artystyczna przyznaje w Cannes jednemu z uczestniczących scenariuszy Nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego. Dzięki wysokiej ocenie programu - Program Media Unii Europejskiej podjął decyzję o wsparciu programu na kolejne edycje do co najmniej 2013 roku.
Niezależna Fundacja Filmowa współorganizuje rownież międzynarodowe spotkania i konferencje, z których najważniejszym przedsięwzięciem było, zorganizowane razem z Cartoon Network, Audiowizualne Forum Szkoleniowe w Warszawie w 2004 roku, finansowane przez Program Unii Europejskiej Media Plus oraz United International Pictures (UIP). Niezależna Fundacja Filmowa była rownież polskim inicjatorem powstania w 2003 roku, w roku wejścia Polski do Unii Europejskiej, pierwszego w historii polsko-czesko-słowackiego pawilonu, miejsca promocji i spotkań twórców i producentów pochodzących z tych trzech krajów podczas międzynarodowego festiwalu filmowego w Cannes. Pawilon był organizowany przez kolejne trzy lata. W latach 2006 - 2007 Fundacja była polskim inicjatorem stoiska Central European Cinema w ramach festiwalu w Berlinie, na którym wspólnie prezentują się Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia. Założycielem Niezależnej Fundacji Filmowej jest Dariusz Jabłoński, reżyser i producent, członek Europejskiej Akademii Filmowej i Polskiej Akademii Filmowej.

 Źródła informacji: wikipedia i pnf.pl